Тръбен път

Немеханизиран тръбен път

Немеханизиран тръбен път

Немеханизиран тръбен път

Немеханизиран тръбен път

9

Стабилна конструкция - стомана поцинкована

9

Предназначен за транспортиране на трупните животни в помещенията в кланици и преработвателни предприятия