Трасина

Трасина

Трасина

9

Служи за разстилане на сурови,или замразени плодове и зеленчуци на равномерен слой преди последваща технологична обработка.

9

Трасината е спомагателно оборудване към технологичните линии за преработка на плодове и зеленчуци.

9

Изработена изцяло от неръждаема стомана AISI 304 и елементи разрешени за допир с хранителна среда.

9

Представлява хоризонтална наклонена плоскост,в частност стъпална, с перфорирано дъно, или скара със съответното проходно сечение ,носеща рама, виброгенератор,еластични елементи ,ел.табло.

9

Комплектация като опции:

  • безстепенно регулиране на оборотите на виброгенератора
  • отвеждащи транспортьори
  • вентилатори за подсушаване и т.н.

конструкцията на изделието и измиващите системи са съобразени с изискванията за безопасност на храните