Топлообменници

Топлообменник пластинчат

Топлообменник пластинчат

9

Секционни топлообменни апарати

 • Съчетават елементите на кожухотръбните апарати и тези тип “Тръба в тръба”.
 • Конструкцията е компактна.
 • При тези апарати всяка секция е едноходова.
 • Намират приложение при загряването или охлаждането на мляко,доматено и плодово пюре,сокове,заливки и др.
Топлообменен апарат тип Тръба в тръба

Топлообменен апарат тип Тръба в тръба

9

Топлообменен апарат тип Тръба в тръба

 • Състоят се от две тръби концентрично разположени една в друга.
 • В междутръбното пространство се подава топлоносителя.
 • Във вътрешната тръба се подава продукта.
 • Тръбните топлообменици могат да са част от цялостни системи за загряване или охлаждане.
 • Намират приложение при загряването или охлаждането на мляко,доматено и плодово пюре,сокове,заливки и др.
9

Кожухотръбни топлообменни апарати

 • Състоят се от тръбен сноп закрепен върху метални решетки и монтиран в кожух.
 • Подаването на пара се осъществява в междутръбното пространство.
 • Намират приложение при загряването или охлаждането на мляко,доматено и плодово пюре,сокове,заливки и др.