Стелажи

Стелажи

Стелажи

Стелажи

Стелажи

9

Служат за стифиране на материали и продукти в съответните складове и технологични камери за рационално използване на производствената площ.

9

Изработени са от неръждаема, или черна стомана със съответната обработка.Плотовете могат да бъдат от листова ламарина- плътна, или с прорези, както и от пластмасови плоскости,или специални профилни елементи.

9

Конструкцията позволява лесно и бързо почистване.

9

Изработват са с размери според конкретното предназначение.