Рами и парапети

Спомагателно оборудване

Спомагателно оборудване

Спомагателно оборудване-платформа

Спомагателно оборудване-платформа

Спомагателно оборудване-платформа

Платформа

9

Служат за обслужване и монтиране върху тях на машини и апарати,както и за създаване на безопасни условия за работа на обслужващия персонал.

9

Изработват се от горещоволцовани , или студено огънати профили и листов материал. Материалите могат да бъдат :

  • неръждаема стомана 304, или 316L
  • черна стомана,съответно галванизирана,или горещопоцинкована
  • черна стомана, грундирана и прахово боядисана
  • черна стомана, грундирана и боядисана с боя
  • алуминиеви листове и профили
  • метални профили и пластмасови стъпала и площадки
9

Конструкцията предотвратява падане и подхлъзване , както и позволява лесно и бързо почистване.