Подови сифони и канали

Подови сифони

Подови сифони

Подови сифони

Подови сифони

 

Подови сифони

9

Изработка от неръждаема стомана AISI 304

9

Предназначени са за отвеждане на обратните води в предприятия от Хранително-Вкусовата Промишленост

9

Предотвратяват замърсяването с едри частици от преработвателните процеси

9

Конструкцията е пригодена за лесно измиване и поддържане

9

В съответствие с хигиенните изисквания в:

  • хранителната индустрия
  • месопреработването
  • млекопреработването
  • санитарни помещения
Подови канали

Подови канали

Подови канали

9

Стабилна конструкция - изцяло от неръждаема стомана

9

Предназначени са за отвеждане на обратните води в предприятия в Хранително-Вкусовата Промишленост

9

Предотвратяват замърсяването с едри частици от преработвателните процеси

9

Конструкцията е пригодена за лесно измиване и поддържане