Кошче за отпадък

Кошче за отпадък

Кошче за отпадък

Кошче за отпадък с капак

9

Служи за събиране на съответните технологични отпадъци при преработката на хранителни продукти.

9

Могат да са изработени като стойки за полиетиленови чували,или контейнери със заключващ се капак за СЖП.

9

Конструкцията позволява лесно и бързо почистване.

9

Изработват са с размери според конкретното предназначение.