Бокс палети

Бокс палети

Бокс палети

9

Стабилна конструкция - изцяло от неръждаема стомана

9

За съхранение на сланина в хладилни камери